Mag de container op mijn eigen terrein geplaatst worden?

Uiteraard mag de containerbak op uw eigen terrein geplaatst worden, mits er voldoende ruimte is. Het is aan de chauffeur om te bepalen of dit mogelijk is. Het plaatsen op eigen terrein geschiedt echter wel op uw eigen risico en verantwoording. Eventuele schade aan uw bomen, struiken, straatwerk en dergelijke is voor uw eigen kosten. U dient ook bij de chauffeur aan te geven of er onder het straatwerk putten zitten of ooit gezeten hebben, is dit het geval dan plaatsen wij de container daar niet.