Privacy Statement Almerecontainers

 

Algemeen

Almerecontainers verwerkt persoonsgegevens van gebruikers en bezoekers van onze website. Dit doen wij om de gebruikers en bezoekers van onze website zo snel en goed mogelijk van dienst te kunnen zijn.

 

Door de inhoud van ons privacybeleid met u te delen trachten we transparant te zijn in de verschillende soorten persoonsgegevens die wij verwerken, voor welke doeleinden wij deze verwerken en wat de rechten van gebruikers en bezoekers van onze website zijn met betrekking tot de door ons verwerkte persoonsgegevens.

 

De verwerking van persoonsgegevens door Almerecontainers geschiedt volledig overeenkomstig aan de eisen die de wet AVG daar aan stelt. Ons privacybeleid kan worden aangepast als daar een wettelijke of andere dringende reden toe is. Daarom is het aan te bevelen om ons privacybeleid regelmatig te raadplegen.

 

Over Almerecontainers

Almerecontainers is reeds decennia lang actief in de afvalverwerking branche en verhuurt sinds +/- 10 jaar via deze website afvalcontainers door heel Nederland. Verder leveren wij in de regio Midden Nederland diverse zand- en grindsoorten. Almerecontainers staat onder nummer 82350434 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en is gevestigd op het adres Aurorastraat 34 1363ZH te Almere. Wanneer u vragen, opmerkingen of verzoeken heeft omtrent ons privacybeleid kunt u ons bereiken via telefoonnummer 035-6013861 of via het e-mailadres klantenservice@Almerecontainers

 

Persoonsgegevens

Om u als gebruiker of bezoeker van onze website zo snel en goed mogelijk te kunnen helpen verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 

Voornaam, achternaam, bedrijfsnaam

Adres, postcode en woonplaats

E-mailadres

Telefoonnummer

Overige persoonsgegevens die u door correspondentie met ons actief aan ons verstrekt.

Internetbrowser

Besturingssysteem

IP-adres

Sessie ID

Type apparatuur (tablet, smartphone, computer enzovoort)

Gegevens over u activiteiten op onze website

 

Wij hebben op geen enkele manier de bedoeling om persoonsgegevens te verzamelen over gebruikers en bezoekers van onze website die de 16 jarige leeftijd nog niet bereikt hebben, tenzij zei daar nadrukkelijk toestemming voor hebben gekregen van ouder(s) of voogd. Aangezien wij niet kunnen nagaan of een bezoeker ouder is dan 16 jaar raden wij de ouder(s) en/of voogd aan om betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kind(eren). Dergelijke betrokkenheid kan wellicht voorkomen dat er gegevens over kinderen worden verzameld zonder toestemming van ouder(s) en/of voogd. Bent u van mening dat wij zonder toestemming van ouder(s) en/of voogd persoonsgegevens hebben verzameld over een kind onder de 16 jaar, neemt u dan telefonisch contact met ons op via het nummer 035-6013861 of het e-mailadres klantenservice@Almerecontainers. Op uw verzoek zullen wij de verzamelde dan direct verwijderen.

 

Bewaren van persoonsgegevens

Wij bewaren persoonsgegevens nooit langer dan strikt noodzakelijk voor onze bedrijfsvoering tenzij er een wettelijke bewaarplicht geldt.

 

Delen van persoonsgegevens

Almerecontainers zal in geen enkel geval persoonsgegevens aan derden verkopen en verstrekt deze enkel wanneer dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Om invulling te geven aan de uitvoering van onze overeenkomst met u kunnen door Almerecontainers andere bedrijven worden ingeschakeld die als dienstverlener optreden.

 

Met bedrijven die van ons de opdracht krijgen om uw persoonsgegevens te verwerken sluiten wij verwerkersovereenkomsten om er voor te zorgen dat zij in ieder geval hetzelfde level van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens garanderen als dat door Almerecontainers gebeurt. Deze organisaties dienen dan ook enkel te worden beschouwd als verwerkers. Almerecontainers blijft dan ook verantwoordelijk voor verwerkingen door onze dienstverleners.

 

Almerecontainers kan uw persoonsgegevens ook delen met externe dienstverleners wanneer dat noodzakelijk is om de diensten uit te voeren die zij aan ons verstrekken, zoals Cloud-hosting, ondersteuning van software, systeem en website, gegevensanalyse. Van deze externe dienstverleners wordt verlangd dat zij de persoonsgegevens die met hen wordt gedeeld alleen gebruiken voor de diensten die ze namens ons verrichten en dat zij uw persoonsgegevens als strikt vertrouwelijk behandelen.

 

Uw rechten omtrent de persoonsgegevens 

Als klant of relatie van Almerecontainers heeft u het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen tenzij er een wettelijke bewaarplicht geldt. Tevens heeft u het recht om uw toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens door Almerecontainers in te trekken, bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens en heeft u het recht om de gegevens op te vragen. 

 

U kunt uw verzoek per e-mail sturen aan klantenservice@Almerecontainers. Wij streven ernaar om binnen een vijf werkdagen of eerder op dergelijke verzoeken te reageren, hoewel wij ons het recht voorbehouden deze periode te verlengen bij complexe verzoeken.

 

In elk van de bovengenoemde situaties kunnen wij u verzoeken uw identiteit te bewijzen door ons een kopie van een geldig legitimatiebewijs te verstrekken, dit om aan onze verplichtingen inzake beveiliging te voldoen en om ongeoorloofde bekendmaking van persoonsgegevens te voorkomen.

 

Wij behouden ons het recht voor om redelijke administratiekosten in rekening te brengen voor kennelijk ongegronde of buitensporige verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens en voor extra kopieën van de persoonsgegevens waarom u verzoekt.

 

Verder doen wij ons uiterste best om uw recht op privacy te respecteren. Als u van mening bent dat wij niet handelen in overeenstemming met de privacywetgeving, dan vernemen wij dat als vanzelfsprekend graag. Bovendien willen wij u erop wijzen dat u desgewenst de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder (Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Cookies

Almerecontainers maakt gebruik van cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina’s van de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo’n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Daardoor kan Almerecontainers de bezoeker bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn.

 

De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hij kan zijn browser zo instellen dat die het gebruik van cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Deze mogelijkheid wordt door de meest gebruikte moderne browsers geboden.

 

Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser.

Beveiliging

Almerecontainers zet zich in voor de beveiliging en bescherming van persoonsgegevens en zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen om de persoonsgegevens die aan ons worden verstrekt op een passend niveau te beschermen tegen onopzettelijke of ongeoorloofde vernietiging, verlies, vervalsing, wijziging, bekendmaking van of inzage in verzonden, opgeslagen of anderszins verwerkte persoonsgegevens. Almerecontainers kan de veiligheid van dergelijke informatie echter niet garanderen.

 

Contact

Wanneer u vragen heeft over de inhoud van dit privacybeleid, of wanneer u ons wilt informeren over een verandering in uw persoonsgegevens of deze wilt corrigeren, ook wanneer u uw rechten wilt uitoefenen of een klacht wilt indienen of opmerking wilt maken, verzoeken wij u contact met ons op te nemen per e-mailadres klantenservice@Almerecontainers of per telefoon 035-6013861.

 

Wijzigingen in het privacy statement

Wij behouden ons het recht voor dit Privacy statement aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina bekend worden gemaakt. Verantwoordelijke adviseert de Gebruiker dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd. Het huidige Privacy statement is bijgewerkt op 20 oktober 2022.