Vergunningen voor Containers

Wanneer u een container bestelt is het verstandig om van te voren te controleren of u een vergunning nodig heeft of dat u een melding moet maken bij uw gemeente. Wanneer u de container plaatst op uw eigen grond of oprijlaan dan hoeft u vaak niks door te geven aan uw gemeente.

Op deze pagina vindt u een overzicht van de regels omtrent vergunningen en meldingen van een aantal gemeenten in Nederland. Mocht uw gemeente niet op deze pagina staan dan adviseren wij om de website van uw gemeente te bezoeken of contact op te nemen met uw gemeente.

Vergunning gemeente Almelo

Bij een containerplaatsing in Almelo heeft u ten alle tijden een vergunning nodig. Deze kunt u aanvragen via gemeente@almelo.nl. Geef daarbij ook uw NAW-gegevens op en dien de aanvraag 3 tot 4 weken van tevoren in.

 

Vergunning gemeente Almere

Woont u in de Gemeente Almere dan hoeft u geen vergunning aan te vragen wanneer u de container op uw eigen grond plaatst. Wanneer u de container op openbare grond wilt plaatsen dient u minimaal vier weken van te voren een vergunning aan te vragen. De wettelijke verwerkingstermijn is 8 weken. De vergunning die u hiervoor dient aan te vragen is de vergunning ‘Voorwerpen of Stoffen op of aan de Openbare Plaats’.

Vergunningen worden in de gemeente Almere alleen goedgekeurd wanneer de plaatsing van de container noodzakelijk en tijdelijk is.

De Gemeente Almere vraagt een vergoeding (leges) voor het in behandeling nemen van een vergunning aanvraag. De hoogte van de leges is afhankelijk van de grootte van de container en het aantal dagen dat de container op de openbare grond staat. Meer informatie kun u vinden op de website van de website van de gemeente Almere.

 

Vergunning gemeente Alphen aan den Rijn

Wilt u een container huren in Alphen aan den Rijn en kunt u deze niet op uw eigen terrein kwijt? Dan moet u minimaal 3 weken van tevoren bij de gemeente Alphen aan den Rijn een ontheffing voor het gebruik van de openbare weg aanvragen. U kunt een ontheffing online aanvragen via de website van de gemeente Alphen aan den Rijn. Daarbij moet u de reden van de aanvraag en de exacte locatie vermelden, alsmede het aantal containers, het totale oppervlak in m2 dat u in beslag wilt nemen, en de datum waarop u de ontheffing nodig heeft. U dient tevens een situatieschets van de locatie met de daarop te plaatsen containers mee te sturen.

 

Vergunning gemeente Amersfoort

In de gemeente Amersfoort dient u een vergunning aan te vragen voor het plaatsen van een container. De vergunning kan digitaal aangevraagd worden.

Er zijn kosten verbonden aan de aanvraag van de vergunning. Bij het gebruik van een container die maximaal 10m2 in gebruik neemt en die u korter dan een week laat staan betaalt u €50,-. Wanneer u meer ruimte of een langere tijdsduur heeft betaalt u €210,- voor een vergunning. In beide gevallen moet u ook precariobelasting betalen voor het gebruik van de gemeentegrond. Meer informatie over de vergunning kunt u vinden op de website van de gemeente Amersfoort.

 

Vergunning bij huren van containers in Amstelveen

Heeft u een container nodig in Amstelveen en kan u deze niet op eigen terrein kwijt dan dient u een melding doen of een vergunning aan te vragen. Wanneer u de container langer dan zes aaneengesloten maanden wilt plaatsen dan is een melding niet voldoende. U dient dan een omgevingsvergunning aan te vragen. Een vergunningcheck en het aanvragen van deze vergunning kunt doen op de website van het omgevingsloket

 

Vergunning gemeente Amsterdam

In Amsterdam zijn de regels voor het plaatsen van een container op de openbare weg sinds 1 februari 2016 versoepeld. Wanneer uw container niet groter is dan 2,4 meter bij 4,5 meter bij 2,75 meter (hoog) en niet langer dan 7 dagen blijft staan dan is een melding bij de gemeente voldoende. De 3 kuub containers, 6 kuub containers en 10 kuub containers van Almerecontainers.nl voldoen aan de geschikte afmetingen. U dient de melding te doen voordat u de container plaatst. De overige voorwaarden waar u aan moet voldoen kunt u vinden op de pagina ‘Meld een bouwcontainer of ander object dat u op straat wilt plaatsen‘. Het indienen van een melding is gratis.

Wanneer u een grotere container huurt of verwacht de container langer dan 7 dagen te laten staan dient u een vergunning aan te vragen bij de gemeente Amsterdam. Een vergunning moet uiterlijk vijf werkdagen van te voren zijn aangevraagd. Aan het aanvragen van een vergunning zijn kosten verbonden. Meer informatie kunt u vinden op de website van de Gemeente Amsterdam.

 

Vergunning gemeente Apeldoorn

Wilt u een container in Apeldoorn huren en deze in de openbare ruimte neerzetten? Lees dan vooraf de algemene voorwaarden voor het plaatsen van voorwerpen of voertuigen op gemeentegrond door. U kunt dan ook vaststellen of u alleen een melding hoeft te doen of dat u een vergunning moet aanvragen. Als u een vergunning nodig heeft, moet u deze minimaal drie weken van tevoren indienen. Er zijn in de gemeente Apeldoorn geen kosten verbonden aan de vergunning zelf, echter dient u voor het gebruik van gemeentegrond wel precariobelasting te betalen – hiervoor ontvangt u een aanslag van Tribuut. De tarieven kunt u terugvinden in de Verordening precariobelasting 2023.

Mocht u vragen hebben over de voorwaarden, de aanvraag en/of de kosten, dan kunt u contact opnemen met de gemeente Apeldoorn.

 

Vergunning gemeente Arnhem

Wilt u een container huren in Arnhem en vraagt u zich af of u hier een vergunning voor nodig heeft? Om te beginnen is het raadzaam om de spelregels voor bouwafvalcontainers in de openbare ruimte goed door te lezen. Kunt u aan al deze spelregels voldoen? Dan is het voldoende om (minimaal 2 werkdagen van tevoren) een melding te doen bij de gemeente. Indien u niet aan een of meerdere regels kunt voldoen, of als u een container in het centrum van Arnhem of in een winkelstraat wilt plaatsen, dan moet u minimaal drie weken van tevoren een ontheffing aanvragen. De kosten van de aanvraag bedragen €101 (tarief 2023) en moeten altijd worden voldaan, ook als de ontheffing niet door de gemeente wordt toegekend.

Voor meer informatie kunt u terecht op de pagina Gebruik openbare ruimte van de gemeente Arnhem.

 

Vergunning gemeente Assen

Bent u van plan een container in Assen te huren en deze in de openbare ruimte neer te zetten? Check dan altijd eerst via het online Omgevingsloket of u dit alleen hoeft te melden of dat u een vergunning moet aanvragen. Particulieren kunnen hier inloggen met DigiD, ondernemers met Eherkenning. De check kost u slechts een paar minuten van uw tijd. Als blijkt dat u een vergunning moet aanvragen is het raadzaam dit ruim van tevoren te doen; de gemeente hanteert namelijk een beslissingstermijn van acht weken, welke eenmalig met zes weken verlengd kan worden. Aan de vergunningsaanvraag zijn kosten verbonden, ongeacht of de vergunning wel of niet wordt toegekend.

Indien u vragen heeft kunt u het beste even contact opnemen met de gemeente Assen.

 

Vergunning gemeente Baarn

U heeft in principe geen vergunning nodig als u een container in Baarn op gemeentegrond neerzet, echter moet u hier altijd wel een melding van doen. Dit kan door een mail te sturen naar verkeer@baarn.nl. De mail dient in elk geval de onderstaande informatie te bevatten:

 • Uw naam, adres en contactgegevens;
 • Een foto van de plek waar u de container wilt plaatsen;
 • De afmetingen van de container;
 • De begin- en einddatum van de periode dat de container in de openbare ruimte zal staan.

Daarnaast moet u precariobelasting betalen voor het gebruik van gemeentegrond. Voor de actuele tarieven kunt u de Verordening op de heffing en de invordering van precariobelasting 2023 raadplegen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente Baarn.

 

Vergunning gemeente Barneveld

Als u een container gaat huren, dan mag u deze in de meeste gemeentes niet zomaar op straat neerzetten. We raden daarom aan om altijd ruim van tevoren na te gaan of u een melding bij de gemeente moet doen, of dat u een ontheffing of vergunning moet aanvragen.
Op de website van de gemeente Barneveld staat momenteel geen specifieke informatie met betrekking tot het plaatsen van een container in Barneveld. Wel verwijzen ze naar het Omgevingsloket om te controleren of u wellicht een vergunning nodig heeft als u gaat bouwen, verbouwen of slopen – en u kunt daar ook nagaan of een containervergunning vereist is. Mocht u er niet uit komen, dan kunt u het beste gewoon even contact opnemen met de gemeente Barneveld.

 

Vergunning gemeente Bilthoven

U wilt een container in Bilthoven huren voor het afvoeren van bijvoorbeeld bouw- en sloopafval, puinafval of groenafval? Als u deze op eigen terrein kunt plaatsen, dan heeft u hier geen toestemming of vergunning voor nodig. Als u de container in de openbare ruimte wilt neerzetten dan is het echter een ander verhaal. U moet dan namelijk een ontheffing aanvragen bij de gemeente. Voor de aanvraag, die minimaal dertig dagen van tevoren bij de gemeente moet worden ingediend, betaalt u een bedrag van €83,20 (tarief 2023). Daarnaast dient u zogeheten precariokosten te voldoen – een vergoeding voor de ingebruikname van gemeentegrond.

Voor meer informatie over de voorwaarden, de kosten en het aanvragen van een ontheffing kunt u terecht op de website van de gemeente Bilthoven.

 

Vergunning gemeente Breda

Voordat u een container in Breda huurt, is het slim om te bekijken waar u deze wilt gaan neerzetten. Als u niet over eigen terrein beschikt waar u de container kunt plaatsen en dus gebruik moet maken van de openbare ruimte, dan moet u namelijk minimaal zeven dagen van tevoren een melding voor het plaatsen van een bouwobject doen. U dient tevens precariobelasting te betalen voor het gebruik van gemeentegrond; hoeveel dit precies is, hangt af van hoeveel ruimte de container in beslag neemt.

Moet u de container langer dan een maand laten staan of wilt u meer dan vier objecten op gemeentegrond neerzetten? Dan moet u een omgevingsvergunning aanvragen.

Raadpleeg de website van de gemeente Breda voor meer informatie over de voorwaarden, kosten en aanvraagprocedures.

 

Vergunning gemeente Bunschoten-Spakenburg

Wilt u een container huren in Bunschoten-Spakenburg en deze in de openbare ruimte neerzetten? Mogelijk moet u hier eerst een vergunning voor aanvragen. Of dat nodig is, kunt u checken via het online Omgevingsloket. Als u inderdaad een vergunning nodig heeft adviseren we om niet te lang te wachten met het indienen van de aanvraag; de gemeente hanteert een beslissingstermijn van acht weken, welke eenmalig met zes weken verlengd kan worden. Verder moet u er rekening mee houden dat er voor de ingebruikname van gemeentegrond leges in rekening worden gebracht.

Als u vragen heeft over het plaatsen en gebruiken van een container, of over de voorwaarden en kosten die hiermee gepaard gaan, dan kunt u het beste even contact opnemen met de gemeente Bunschoten-Spakenburg.

 

Vergunning gemeente Bussum

Wilt u een container huren in Bussum en deze in de openbare ruimte plaatsen, dan hoeft u dit meestal alleen even te melden bij de gemeente (minimaal vijf werkdagen van tevoren). Verwacht u dat u de container langer dan twaalf weken moet laten staan, dan dient u tenminste drie weken van tevoren een vergunning voor het plaatsen van een bouwobject aan te vragen. Bij het aanvragen van een vergunning moet u doorgeven:

 • Wat voor object(en) u op gemeentegrond wilt plaatsen – in dit geval betreft het dus een container;
 • Hoeveel m2 de container in beslag neemt;
 • Waarom u de container nodig heeft;
 • Waar u de container wilt plaatsen (dit dient middels een situatieschets verduidelijkt te worden).

Voor meer informatie over de voorwaarden en kosten van een bouwobject plaatsen kunt u terecht op de website van de gemeente Gooisemeren.

 

Vergunning gemeente Coevorden

Een container huren in Coevorden is zo geregeld via de website van Almere Containers. Wanneer u de container echter in de openbare ruimte wilt plaatsen, dan is het raadzaam om ruim van tevoren na te gaan of hiervoor een vergunning vereist is. Zowel particulieren als ondernemers kunnen dit online doen via het Omgevingsloket. Blijkt uit de check dat u inderdaad een vergunning nodig heeft? Dan kunt u deze eveneens via het Omgevingsloket aanvragen. In dat geval dient u tevens rekening te houden met extra kosten voor het gebruik van de gemeentegrond; deze kosten worden ook wel leges genoemd.

Als u vragen heeft met betrekking tot het huren, plaatsen en gebruiken van een container in Coevorden, neem dan even contact op met de gemeente Coevorden.

 

Vergunning gemeente Delft

Wilt u een container huren in Delft en deze in de openbare ruimte neerzetten? Dan moet u zich altijd houden aan de voorwaarden voor het tijdelijk plaatsen van voorwerpen. Of u een melding moet doen bij de gemeente, is afhankelijk van hoeveel ruimte de container in beslag neemt:

Daarnaast moet u precariobelasting te worden voldaan. Hoeveel u daaraan kwijt bent, is afhankelijk van de grootte van de container en hoe lang u deze laat staan. In 2023 geldt een tarief van €1,23 per m2 per week.

 

Vergunning gemeente Den Bosch

Het huren van een container in Den Bosch is via Almere Containers al binnen een paar minuten geregeld. We raden wel echter aan om tijdig te controleren of er wellicht toestemming of een vergunning vereist is voor het tijdelijk in gebruik nemen van gemeentegrond. Dit kunt u nagaan door het online formulier Aanvraag vergunning gebruik openbaar gebied/gemeentegrond in te vullen en te versturen. Het verwerken van uw aanvraag kan namelijk tot wel acht weken duren, dus wacht vooral niet te lang met het indienen.

Wilt u meer weten over de voorwaarden en eventuele bijkomende kosten voor het plaatsen van een container in Den Bosch? Kijk dan op de website van de gemeente ’s Hertogenbosch of neem contact op met een van de medewerkers.

 

Vergunning gemeente Den Haag

Vraagt u zich af of u voor het plaatsen van een container in Den Haag een vergunning nodig heeft? Dat is afhankelijk van hoe lang u de container wilt laten staan:

Korter dan 9 weken
Als u een container in Den Haag maximaal 9 weken in de openbare ruimte wilt laten staan, dan hoeft u hier alleen een melding van te doen. Hier zijn geen kosten aan verbonden, en melden mag in principe tot 24 uur voor het plaatsen. U dient er echter wel rekening mee te houden dat u de melding moet doen via het LTC Meldingen & Vergunningen – en als u hiervoor nog geen account heeft kan het wel enkele werkdagen duren voordat u eenmaal kunt inloggen.

Langer dan 9 weken
Wanneer u de container langer dan 9 weken in de openbare ruimte wilt laten staan, dan moet u een Vergunning gebruik openbare weg aanvragen.

 

Vergunning gemeente Deventer

Via Almere Containers kunt u snel en gemakkelijk een container in Deventer huren. Wilt u deze container in de openbare ruimte plaatsen? Dan moet u minimaal 5 werkdagen van tevoren een melding ingebruikname openbare grond (MIOG) indienen. Dit regelt u online door het Meldingsformulier openbare grond gebruiken in te vullen en te verzenden. Als de container meer dan acht parkeerplaatsen in beslag neemt, een belemmering vormt voor het verkeer of u de container op een openbare groenplaats wilt neerzetten, moet u het formulier uiterlijk tien werkdagen van tevoren indienen.

Voor de ingebruikname van gemeentegrond dient u in Deventer in elk geval precariobelasting te betalen. Zet u de container op een betaald parkeren plek, dan komen daar ook nog de parkeerkosten (dagtarief) bovenop.

Heeft u ergens vragen over, neem dan even contact op met de gemeente Deventer.

 

Vergunning gemeente Diemen

U kunt gemakkelijk een container in Diemen huren, maar voordat u dat doet is het slim om na te gaan of u wellicht een aanvraag voor het plaatsen van voorwerpen op de openbare weg moet indienen. Of dit wel of niet moet, is afhankelijk van:

 • Hoeveel ruimte de container in beslag neemt;
 • Op welke plek u de container wilt plaatsen;
 • Hoe lang u de container wilt laten staan.

Omdat in de gemeente Diemen een verwerkingstermijn van acht weken geldt, is het raadzaam om de aanvraag ruim van tevoren in te dienen. Verder is het goed om te weten dat er voor het gebruiken van gemeentegrond leges moeten worden voldaan.

Heeft u vragen hebben met betrekking tot de voorwaarden, aanvraag en/of kosten, neem dan contact op met de gemeente Diemen.

 

Vergunning gemeente Doetinchem

De regels voor het tijdelijk neerzetten van een container in Doetinchem zijn niet zo streng als in veel andere gemeentes. Het is in de meeste gevallen niet nodig om een vergunning voor het plaatsen van een container in de openbare ruimte aan te vragen, mits u de container (of het gebruik daarvan):
Geen schade toebrengt aan de omgeving;
De doorstroming van het verkeer niet belemmert;
De veiligheid in de openbare ruimte niet in gevaar brengt.

Voor het plaatsen van een container op een of meerdere betaalde parkeerplaatsen kunt u contact opnemen met Buha, die verantwoordelijk is voor het beheer en onderhoud van de openbare ruimte in Doetinchem. Voor overige vragen met betrekking tot het plaatsen van containers verwijzen wij u naar de website van de gemeente Doetinchem.

 

Vergunning gemeente Ede

Wilt u een container in Ede huren en wilt u deze in de openbare ruimte neerzetten? Dan moet u daar minimaal twee weken van tevoren een melding van doen. Dit is binnen een paar minuten geregeld door het online aanvraagformulier voor het gebruik van openbare ruimte in te vullen en te verzenden. Aan het indienen van een melding zijn geen kosten verbonden.

In sommige gevallen heeft u een vergunning nodig. Dat is vereist wanneer u:

 • De container langer dan twee weken laat staan;
 • Meer dan 30 m2 nodig heeft voor het plaatsen/gebruiken van de container;
 • Hinder veroorzaakt;
 • De container in een parkeersector of betaald parkeren gebied wilt neerzetten.

Het aanvragen van een vergunning kan met hetzelfde aanvraagformulier. Als u een vergunning nodig heeft, dient u er rekening mee te houden dat hier (afhankelijk van de periode en de specifieke locatie) mogelijk kosten aan verbonden zijn. Er wordt in Ede een tarief van €1 per m2 per week gehanteerd (2023).

Komt u ergens niet uit? Neem dan even contact op met de gemeente Ede.

 

Vergunning gemeente Eemnes

Via Almere Containers kunt u gemakkelijk een betaalbare container in Eemnes huren. Kunt u de container niet op eigen terrein kwijt en wilt u deze daarom in de openbare ruimte neerzetten? Dan moet u hier minimaal 10 dagen van tevoren een schriftelijke melding van doen bij de gemeente. U kunt het benodigde formulier opvragen bij de afdeling Vergunningen van de BEL Combinatie via telefoonnummer 14 035. Vergeet niet dat u naast het ingevulde formulier ook een situatieschets (schaal 1:1000) moet meesturen. Bij het plaatsen en gebruiken van de container dient vanzelfsprekend altijd de openbare (verkeers)veiligheid in acht te worden genomen; indien de gemeente van mening is dat er hinderlijke of gevaarlijke situaties kunnen ontstaan, dan kunnen zij het plaatsen van de container verbieden.

Heeft u vragen met betrekking tot het gebruik van gemeentegrond, dan kunt u het beste even contact opnemen met de gemeente Eemnes.

 

Vergunning gemeente Eindhoven

Wilt u een container in Eindhoven huren en deze in de openbare ruimte neerzetten? U heeft géén vergunning nodig zolang:

 • De container niet op een betaalde parkeerplek wordt neergezet;
 • Een open container een inhoud van maximaal 10 m3 heeft en is afgedekt met een dekzeil/net;
 • Een gesloten container niet groter is dan 6 X 2.5 X 2.5 meter (lengte X breedte X hoogte);
 • De container voorzien is van uw naam en telefoonnummer;
 • Het plaatsen en gebruik van de container geen gevaar oplevert voor het gebruik van de openbare ruimte;
 • De container niet in het weekend en/of op feestdagen in een winkelstraat staat;
 • De container niet in een voetgangerszone wordt geplaatst (dit mag alleen tussen 07:00 en 11:00);
 • U de container niet langer dan vijf aaneengesloten dagen laat staan.

Wanneer u niet aan de hierboven genoemde voorwaarden kunt voldoen, dan dient u een vergunning voor gebruik openbare ruimte aan te vragen. Houdt u er rekening mee dat hier kosten aan verbonden zijn.

 

Vergunning gemeente Emmeloord

Via Almere containers kunt u eenvoudig een container in Emmeloord huren voor het afvoeren van bijvoorbeeld bouw- of sloopafval, puinafval of groenafval. Kunt u de container op eigen terrein kwijt, dan heeft u hiervoor geen toestemming nodig. Wilt u de container op gemeentegrond neerzetten, dan moet u hier in elk geval een melding van doen. Het kan echter ook zijn dat u hier een vergunning voor het plaatsen van een obstakel op de openbare weg voor aan moet vragen. Dit geldt in elk geval wanneer u verwacht dat er meer dan 10 m3 sloopafval vrijkomt en wanneer u asbest laat verwijderen. Voor de vergunningsaanvraag geldt in 2023 een tarief van €27,25. Voor meer informatie met betrekking tot de voorwaarden kunt u het beste even contact opnemen met de gemeente Noordoostpolder.

 

Vergunning gemeente Emmen

Als u een container in Emmen wilt huren via Almere Containers en u deze in de openbare ruimte wilt neerzetten, dan moet u hiervoor een ontheffing voor het plaatsen van een object aanvragen. Of de ontheffing door de gemeente wordt toegekend is afhankelijk van:

 • Het aantal m2 dat de container in beslag neemt;
 • Waar u de container wilt neerzetten;
 • De periode dat u de container wilt laten staan;
 • Of de container hinder veroorzaakt voor voetgangers en verkeer.

In 2023 geldt een tarief van €21,35 voor het aanvragen van een ontheffing, ongeacht of u wel of geen toestemming krijgt van de gemeente. Indien (tijdelijke) wegafzettingen of verkeersmaatregelen noodzakelijk zijn om de veiligheid te waarborgen, dan dient u rekening te houden met bijkomende kosten. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van de gemeente Emmen.

 

Vergunning gemeente Enschede

Wanneer u in Enschede een container of ander voorwerp in de openbare ruimte wilt plaatsen, dan dient u dit minimaal 15 werkdagen van tevoren bij de gemeente te melden. Dit regelt u online door het meldingsformulier voorwerp plaatsen in te vullen en samen met een plattegrond te versturen. Tijdens het invullen van het formulier kunt u vaststellen of een melding volstaat of dat u een vergunning nodig heeft. Is dat het geval, dan kunt u gebruikmaken van het aanvraagformulier vergunning voorwerp plaatsen. Houdt u er rekening mee dat er kosten zijn verbonden aan het aanvragen van een vergunning. Voor de binnenstad van Enschede gelden overigens afwijkende regels, welke u kunt raadplegen op de website van de gemeente Enschede. Bij vragen of onduidelijkheden kunt u het beste even contact opnemen met de gemeente.

 

Vergunning gemeente Goirle

Wilt u een container huren in Goirle? Dat regelt u snel, gemakkelijk en voordelig via Almere Containers. Wanneer u de container in de openbare ruimte moet plaatsen, raden we wel aan om eerst na te gaan of u wellicht toestemming van de gemeente nodig heeft. Op de website van de gemeente Goirle is momenteel geen concrete informatie over het plaatsen van objecten te vinden. U kunt wel een vergunningscheck doen via het online Omgevingsloket – u weet dan binnen enkele minuten of u toestemming, een ontheffing of een vergunning nodig heeft. Mocht er iets niet duidelijk zijn, dan kunt u natuurlijk ook gewoon even contact opnemen met de gemeente. Zij zijn op werkdagen telefonisch bereikbaar op nummer (013) 5310 610 en per mail via info@goirle.nl.

 

Vergunning gemeente Groningen

U bent van plan om een container in Groningen te huren en deze in de openbare ruimte neer te zetten? Een melding volstaat zolang:

 • De container niet groter is dan 10 m3;
 • U de container maximaal één week laat staan;
 • Er geen verkeersmaatregelen nodig zijn om de (verkeers)veiligheid te waarborgen.

Kunt u niet aan de bovenstaande voorwaarden voldoen, dan moet u een vergunning aanvragen. Voor een vergunningaanvraag geldt in 2023 een tarief van €66,40. Daarnaast dient voor het gebruik van gemeentegrond precariobelasting te worden voldaan.

Voor het indienen van een melding of het aanvragen van een vergunning kunt u gebruik maken van een online formulier. Dit moet minimaal 7 werkdagen van tevoren bij de gemeente binnen zijn.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente Groningen.

 

Vergunning gemeente Haarlem

Wanneer u een container in Haarlem wilt huren en deze in de openbare ruimte wilt neerzetten, dan moet u in elk geval precariobelasting betalen. Daarnaast mag de container:

 • Niet langer dan een maand blijven staan;
 • Maximaal 10 m2 in beslag nemen;
 • Niet op laad- en losplaatsen, rijbanen, fietspaden, of binnen 5 meter van een kruispunt of voetgangersoversteekplaats worden neergezet.

Als u niet aan een of meer van deze voorwaarden kunt voldoen, dan moet u minimaal 8 weken van tevoren een ontheffing voorwerp in de openbare ruimte aanvragen. In 2023 geldt hiervoor een tarief van €198.

Indien u een container in het centrum van Haarlem wilt neerzetten, houdt u er dan rekening mee dat hier buiten kantooruren alleen gesloten containers geplaatst mogen worden.

 

Vergunning gemeente Harderwijk

Bent u van plan een container in Harderwijk te huren en wilt u deze in de openbare ruimte neerzetten? Dan moet u dit altijd eerst bij de gemeente melden. Dit kan telefonisch via (0341) 411 333. Het is tevens mogelijk om een mailtje te sturen naar snelherstel@harderwijk.nl. Zorg ervoor dat u in de mail de volgende informatie zet:

 • Uw naam, telefoonnummer en e-mailadres;
 • De exacte locatie waar u de container wilt neerzetten;
 • De plaatsing- en ophaaldatum.

Verder dient er bij het plaatsen en gebruiken van de container aan de onderstaande voorwaarden voldaan te worden:

 • De container mag geen risico’s opleveren voor de (verkeers)veiligheid;
 • Er moet een deugdelijke afzetting worden geplaatst;
 • De doorgang voor hulpdiensten en vrachtwagens mag niet belemmerd worden.

Voor het gebruik van gemeentegrond dient precariobelasting te worden voldaan. In 2023 gelden de volgende tarieven:
Per dag: €0,46 per m2
Per week: €1,43 per m2
Per maand: €3,67 per m2

Heeft u ergens vragen over, kijk dan op de website van de gemeente Harderwijk of neem contact op.

 

Vergunning gemeente Heerlen

Voordat u een container in Heerlen huurt, is het goed om te weten dat u minimaal 8 weken van tevoren een vergunning voor tijdelijk gebruik van gemeentegrond moet aanvragen als u de container in de openbare ruimte wilt plaatsen. Deze kosten voor een vergunningsaanvraag bedragen €19 (tarief 2023) en kunnen met iDeal voldaan worden.

Verder dient u zich aan de volgende voorwaarden te houden:

 • De container mag geen schade aan het wegdek veroorzaken;
 • Vluchtwegen moeten vrijgehouden worden;
 • De doorgang voor hulpdiensten moet minimaal 3.5 meter breed zijn;
 • De container mag niet neergezet worden op een gehandicaptenparkeerplaats, bij een brandkraan, op een openbare groenplaats, op een speelplaats of op een rijweg waar een stopverbod geldt.

Heeft u ergens vragen over? Dan kunt u het beste even contact opnemen met de gemeente Heerlen.

 

Vergunning gemeente Helmond

Wilt u een container huren in Helmond en deze in de openbare ruimte neerzetten? U heeft geen ontheffing nodig als het particuliere werkzaamheden betreffen en u zich aan de regels in het gemeenteblad van Helmond kunt houden. Als u wel een ontheffing nodig heeft, dan dient u deze minimaal 8 weken van tevoren aan te vragen. Dit kunt u online regelen. Naast het aanvraagformulier dient u ook een situatietekening aan te leveren. Dit is een plattegrond waarop duidelijk moet worden aangegeven wat de afmetingen van de container zijn en waar u deze precies wilt neerzetten. De kosten van een ontheffing bedragen €106 (tarief 2023). Daarnaast dient er mogelijk precariobelasting te worden voldaan voor het gebruiken van gemeentegrond.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de pagina ‘Voorwerpen op de weg’ op de website van de gemeente Helmond.

 

Vergunning gemeente Hengelo

Bent u van plan om een container in Hengelo te huren en wilt u deze in de openbare ruimte neerzetten? U hoeft geen vergunning aan te vragen zolang de container:

 • Op verharde grond wordt neergezet;
 • Tot 8 m2 in beslag neemt;
 • Maximaal 10 dagen blijft staan;
 • Geen gevaarlijke (verkeers)situaties oplevert.

Indien u niet aan de bovenstaande voorwaarden kunt voldoen, dan heeft u een vergunning voor het tijdelijk in gebruik nemen van openbare gemeentegrond nodig. Deze vergunning dient minimaal 8 weken van tevoren aangevraagd te zijn. De kosten van een vergunning bedragen €198 (tarief 2023). Daarnaast dient u precariobelasting te betalen.

Kijk voor meer informatie op de website van de gemeente Hengelo of neem contact op met een van de medewerkers van de gemeente.

 

Vergunning gemeente Houten

Via Almere Containers kunt u gemakkelijk een container in Houten huren. Kunt u deze container niet op eigen terrein kwijt en wilt u hem in de openbare ruimte plaatsen? Dan heeft u geen vergunning nodig zolang de container:

 • Niet langer blijft staan dan noodzakelijk is, en in geen geval langer dan 30 dagen;
 • Geen belemmering vormt voor (de toegang tot) nooduitgangen, brandkranen en nutsvoorzieningen;
 • De bruikbaarheid en toegankelijkheid van rijbanen, fietspaden en voetpaden niet belemmert;
 • Geen gevaar oplevert voor de verkeers- en brandveiligheid;
 • Geen belemmering vormt voor beheers- of onderhoudswerkzaamheden, festiviteiten en evenementen;
 • Voorzien is van uw contactgegevens.

Kunt u niet aan een of meer van de bovenstaande voorwaarden voldoen, dan moet u een vergunning voor het plaatsen van voorwerpen op de openbare weg aanvragen. Dit moet minimaal 4 weken van tevoren gebeuren.

Raadpleeg de website van de gemeente Houten voor meer informatie over de voorwaarden, de vergunningsaanvraag en de daarmee gepaard gaande kosten.

 

Vergunning gemeente Huizen

U wilt container huren in Huizen en deze in de openbare ruimte neerzetten? Dan moet u dit minimaal 10 dagen van tevoren bij de gemeente melden. Dat kan door het aanvraagformulier ontheffing plaatsen voorwerpen, op, aan of boven de openbare weg in te vullen en inclusief een situatieschets te maken naar omgeving@huizen.nl. U kunt het ingevulde formulier indien gewenst ook per post opsturen naar Afdeling Omgeving, Team Vergunningen, Postbus 5, 1270 AA Huizen.

Indien u de container langer dan 30 dagen wilt laten staan, dan is een ontheffing niet voldoende en moet u via het online Omgevingsloket een vergunning aanvragen.

Heeft u vragen met betrekking tot de voorwaarden en eventuele kosten van het tijdelijk gebruiken van gemeentegrond, dan kunt u het beste even contact opnemen met de gemeente Huizen.

 

Vergunning gemeente IJsselstein

Als u een container in IJsselstein wilt huren en van plan bent om deze in de openbare ruimte neer te zetten, moet u dit minimaal twee weken van tevoren bij de gemeente melden. U kunt dan een mailtje sturen naar info@ijsselstein.nl, waarin u duidelijk vermeldt:

 • Wat voor object u op gemeentegrond wilt neerzetten;
 • Het adres waar u de container gaat plaatsen;
 • De aanvangs- en einddatum van de periode dat u de container wilt laten staan.

In bepaalde gevallen is een melding niet voldoende en moet u een ontheffing aanvragen. Dat geldt wanneer u de container langer dan 10 dagen wilt laten staan of wanneer u de container in of rondom de binnenstad van IJsselstein wilt neerzetten. Een ontheffing dient minimaal 3 weken van tevoren aangevraagd te worden door het Aanvraagformulier ingebruikname gemeenteterrein (inclusief een plattegrond/situatieschets naar de gemeente te sturen. De kosten van een ontheffingsaanvraag bedragen €99,95 (tarief 2023).

 

Vergunning gemeente Laren

Wanneer u een container in Laren wilt huren, dan mag u deze niet zomaar in de openbare ruimte neerzetten zonder dat eerst schriftelijk te melden bij de gemeente. Het formulier dat u nodig heeft voor het indienen van de melding kunt u telefonisch opvragen bij het kantoor van de BEL (Blaricum, Eemnes, Laren) combinatie, te bereiken op telefoonnummer 14 035. Naast het ingevulde formulier dient u ook een situatietekening mee te sturen.

Voor de ingebruikname van gemeentegrond dient u in Laren precariobelasting te betalen. Hoeveel dat precies is hangt af van:

 • Het aantal containers;
 • Hoeveel vierkante meter u in gebruik neemt;
 • Hoe lang u de container(s) wilt laten staan.

De verschuldigde kosten staan in de schriftelijke bevestiging die u van de gemeente Laren ontvangt.

 

Vergunning gemeente Leiden

Bent u van plan een container in Leiden te huren? Het is niet nodig om een vergunning aan te vragen als de container NIET:

 • Meer dan 15 m2 in beslag neemt;
 • Langer dan een maand blijft staan;
 • Op een of meer betaalde parkeerplekken wordt geplaatst;
 • Voor overlast zorgt.

Kunt u niet aan een of meer van de hierboven genoemde voorwaarden voldoen? Dan moet u bij de gemeente Leiden een verzoek tot gebruik van openbare grond indienen. U kunt dit zowel aan de gemeentebalie regelen als online met DigiD, maar houdt u rekening met een verwerkingstermijn van maximaal 8 weken. Als de gemeente akkoord gaat met uw voorstel, ontvangt u een bevestiging per mail of post. Verder is het goed om te weten dat er een bedrag van €31,83 voldaan moet worden voor het in behandeling nemen van uw aanvraag, plus de precariokosten voor het gebruik van de gemeentegrond.

 

Vergunning gemeente Leusden

Via Almere Containers kunt u eenvoudig een container in Leusden huren. Containers die op werkdagen voor 12:00 besteld zijn, kunnen de volgende dag al geleverd worden. U moet er echter wel rekening mee houden dat als u de container in de openbare ruimte van de gemeente Leusden wilt neerzetten, u minimaal twee weken van tevoren een melding voor het tijdelijk gebruik van gemeentegrond in moet dienen. Ook goed om te weten is dat u voor het gebruik van gemeentegrond in Leusden altijd precariobelasting moet betalen. Voor de actuele tarieven kunt u de Verordening precariobelasting 2023 raadplegen.

Heeft u vragen met betrekking tot de voorwaarden, de aanvraagprocedure of de kosten voor het gebruik van gemeentegrond, dan kunt u het beste even contact opnemen met de gemeente Leusden.

 

Vergunning gemeente Maastricht

Wilt u een container in Maastricht huren en kunt u deze niet op eigen terrein kwijt? Als u de container buiten het centrum in de openbare ruimte neerzet en u zich aan de voorschriften voor de plaatsing van een container kunt houden, dan volstaat het om minimaal 6 werkdagen van tevoren een melding bij de gemeente te doen. U hoeft in dat geval alleen precariokosten te betalen, waarvoor u een factuur ontvangt.

U heeft een vergunning nodig als:

 • U niet kunt voldoen aan de voorschriften voor de plaatsing van een container;
 • U de container in het centrum van Maastricht wilt neerzetten;
 • De container langer dan twee maanden moet blijven staan;
 • Door het plaatsen van de container de vrije doorgang op de openbare weg minder dan 3,5 meter breed wordt.

Een vergunning dient minimaal 8 weken van tevoren aangevraagd te worden.

Voor meer informatie verwijzen we u naar de website van de gemeente Maastricht.

 

Vergunning gemeente Muiden

Muiden valt net als Naarden en Bussum onder de gemeente Gooisemeren. Daar moet u een melding doen wanneer u een container in Muiden wilt huren en deze in de openbare ruimte wilt (laten) plaatsen. In veel gevallen volstaat het om minimaal 5 werkdagen van tevoren een melding te doen. Dit kunt u online regelen door het formulier melding bouwobject plaatsen in te vullen en te versturen. Als u de container langer dan 12 weken wilt laten staan of de container in Muiden-Vesting wilt plaatsen, dan heeft u een vergunning nodig. Bij de aanvraag van een vergunning dient u het volgende door te geven:

 • Het type bouwobject (een container in dit geval);
 • De breedte en diepte van de container;
 • De reden dat u de container wilt neerzetten;
 • Een situatieschets waarop duidelijk staat aangegeven waar de container komt te staan.

De kosten voor een vergunningsaanvraag bedragen €69,55 (tarief 2023).

Kijk voor meer informatie op de website van de gemeente Gooisemeren.

 

Vergunning gemeente Muiderberg

Wilt u een container huren in Muiderberg en deze in de openbare ruimte (laten) plaatsen? Dan moet u dit minimaal 5 werkdagen van tevoren bij de gemeente melden. Aan het doorgeven van een melding zijn geen kosten verbonden.

Als u de container langer dan 3 maanden wilt laten staan, dan moet u een vergunning aanvragen. Daarbij moet u doorgeven:

 • Wat voor soort bouwobject u wilt neerzetten (container);
 • De breedte en diepte van de container;
 • De reden van plaatsing;
 • Een situatieschets waarop u duidelijk aangeeft waar u de container wilt plaatsen.

De kosten voor een vergunningsaanvraag bedragen €69,55 (tarief 2023).

Voor meer informatie met betrekking tot de voorwaarden, aanvraagprocedures en kosten kunt u terecht op de website van de gemeente Gooisemeren.

 

Vergunning gemeente Naarden

Wilt u een container in Naarden huren en deze in de openbare ruimte (laten) neerzetten? Dan moet u dit minimaal 5 werkdagen van tevoren bij de gemeente melden. U kunt hiervoor het online formulier melding bouwobject plaatsen gebruiken. Bij een melding hoeft u alleen precariokosten te betalen.

U heeft alleen een vergunning nodig als u de container:

 • Langer dan 12 weken wilt laten staan:
 • In Naarden-Vesting wilt neerzetten.

Een vergunning voor het plaatsen van een container dient minimaal 15 werkdagen van tevoren bij de gemeente aangevraagd te worden. Voor de vergunningsaanvraag betaalt u (naast de precariokosten) een bedrag van €69,55 (tarief 2023).

Voor meer informatie over het plaatsen van een container in de openbare ruimte verwijzen wij u naar de website van de gemeente Gooisemeren, waar Naarden onder valt.

 

Vergunning gemeente Hilversum

De Gemeente Hilversum verwacht van u dat u een melding maakt wanneer u een container op de openbare weg plaatst. Het maken van een melding is voldoende wanneer de container maximaal 6m2 is en die niet langer dan 31 dagen blijft staan. Alleen onze kleinste containers vallen binnen deze afmetingen (3m3). U dient een melding minimaal 5 werkdagen van te voren te maken bij de gemeente.

Wanneer u een grotere container huurt of een container langer dan 31 dagen laat staan dient u een vergunning aan te vragen bij de gemeente Hilversum. U dient een vergunning minimaal 5 werkdagen van te voren aan te vragen bij de gemeente.

Het maken van een melding of het aanvragen van een vergunning kunt doen via het formulier Melding/Vergunning Plaatsing Objecten op de Weg op de website van de gemeente Hilversum.

Het maken van een melding en een vergunning brengt kosten met zich mee. Zo moet u rekening houden met precariobelasting en leges. Wanneer u een container plaatst op een betaalde parkeerplaats, worden extra kosten in rekening gebracht. Meer informatie over de vergunning en kosten kunt u vinden op de website van de gemeente Hilversum.

 

Vergunning gemeente Lelystad

Woont u in de gemeente Lelystad? Dan hoeft u geen vergunning aan te vragen wanneer u gebruik gaat maken van een container. Wat u wel moet doen is tijdig een melding maken bij de gemeente. U dient aan te geven hoelang de container blijft staan.

Meer informatie over de regels voor containers kunt u vinden op de website van de gemeente Lelystad.

 

Vergunning gemeente Nieuwegein

Woont u in de gemeente Nieuwegein en heeft u een container nodig? Vraag dan een objectontheffing aan bij de gemeente. Tijdens het aanvragen van de vergunning dient u de volgende informatie door te geven:

 • Tijdsduur van de plaatsing;
 • De afmetingen van de objecten die u wilt plaatsen;
 • Een kopie van de tekening van het werkterrein of een foto van het werkterrein. Eveneens dient u hier de alle te plaatsen objecten aan te geven;

Meer informatie vindt u op de pagina ‘Objectontheffing/container plaatsen‘.

 

Vergunning gemeente Nijkerk

Wilt u een container in Nijkerk huren en kunt u deze niet op eigen terrein kwijt? U moet altijd eerst toestemming vragen aan de gemeente wanneer u in Nijkerk een bouwobject zoals een container tijdelijk in de openbare ruimte wilt neerzetten. In sommige gevallen is toestemming niet voldoende en moet u tevens een vergunning aanvragen. Of dat ook van toepassing is op uw situatie kunt u zelf nagaan via het online Omgevingsloket.

Wilt u een verzoek indienen voor het plaatsen van een container of heeft u andere vragen? Dan kunt u telefonisch contact opnemen met de gemeente via nummer (033) 247 22 22 of een mailtje sturen naar gemeente@nijkerk.eu. Zorg dat u de afmetingen van de container, het adres waar u de container wilt (laten) neerzetten en de aanvangs- en einddatum bij de hand heeft; op die manier kunnen de medewerkers u sneller van dienst zijn.

 

Vergunning gemeente Nijmegen

Wilt u een container in Nijmegen huren en deze tijdelijk op gemeentegrond (laten) neerzetten? Wanneer u niet meer dan 4 containers (of andere bouwobjecten) plaatst en u deze niet langer dan 4 weken laat staan, dan is een melding voldoende. Deze melding moet wel uiterlijk 24 uur voor aanvang van de werkzaamheden bij de gemeente zijn ingediend.
Indien u meer dan 4 objecten wilt plaatsen of de container(s) langer dan 4 weken wilt laten staan, dan heeft u een vergunning nodig. Deze moet minimaal 3 weken van tevoren worden aangevraagd.
In tegenstelling tot de meeste andere gemeentes zijn er in Nijmegen geen kosten verbonden aan het tijdelijk gebruiken van gemeentegrond voor bouwmaterialen.

Voor meer informatie over de voorwaarden en de aanvraagprocedure verwijzen we u naar de pagina Bouwmaterialen op openbaar terrein op de website van de gemeente Nijmegen.

 

Vergunning gemeente Oosterhout

Een container in Oosterhout huren en in de openbare ruimte neerzetten? Dat mag niet zomaar; u moet namelijk eerst een vergunning aanvragen bij de gemeente. Dit kunt u online regelen via het Omgevingloket. Na het inloggen met DigiD of Eherkenning navigeert u naar Terrein inrichten > Roerende zaken opslaan en volgt u de stappen.
Houdt u er rekening mee dat u voor het tijdelijk gebruik van gemeentegrond leges en precariobelasting moet betalen. Hoeveel dat precies is, hangt af van het aantal m2 dat de container in beslag neemt en hoe lang u de container wilt laten staan.

Heeft u vragen met betrekking tot het plaatsen van een container, kijk dan op de website van de gemeente Oosterhout of neem contact op met een van de medewerkers van de gemeente.

 

Vergunning gemeente Purmerend

Via Almere Containers huurt u snel, gemakkelijk en voordelig een container in Purmerend. Maar als u deze in de openbare ruimte wilt neerzetten, moet u dit wel minimaal 2 weken van tevoren aan de gemeente doorgeven.

Een melding volstaat als u de container:

 • Buiten de binnenstad laat neerzetten;
 • Niet langer dan 14 dagen laat staan.

Kunt u niet aan een of meer van deze voorwaarden voldoen? Dan heeft u een vergunning nodig. Deze moet minimaal 8 weken van tevoren worden aangevraagd.

In het geval van een melding betaalt u alleen precariobelasting. Bij een vergunning komen daar ook nog leges bovenop.

Voor zowel een melding als een vergunning kunt u gebruik maken van het hetzelfde online aanvraagformulier.

Voor meer informatie over het plaatsen van voorwerpen op de openbare weg kunt u terecht op de website van de gemeente Purmerend.

 

Vergunning gemeente Roosendaal

Bent u van plan om binnenkort een container in Roosendaal te huren via Almere Containers en deze in de openbare ruimte te (laten) neerzetten? U moet dan een melding voor het plaatsen van een tijdelijk object doen als:

 • Het gaat om niet meer dan vier containers (of andere objecten);
 • U de container(s) niet langer dan 28 dagen laat staan;
 • Er minimaal anderhalve meter vrije doorgang voor voetgangers overblijft.

Kunt u niet voldoen aan een of meer van de hierboven genoemde voorwaarden? Dan is een melding niet voldoende en moet u minimaal twee weken van tevoren een objectvergunning aanvragen.

Heeft u ergens vragen over? Neem dan even contact op met de gemeente Roosendaal. Dit kan zowel telefonisch op nummer 140165 of per mail via info@roosendaal.nl.

 

Vergunning gemeente Rotterdam

In het Aanwijzingsbesluit vergunningsvrij te plaatsen voorwerpen op of aan de weg staat beschreven in welke situaties u geen vergunning nodig heeft voor het plaatsen van een container in Rotterdam. Komt u tot de conclusie dat u wel een vergunning nodig heeft? Dan kunt u via het online loket van de gemeente Rotterdam een vergunning aanvragen. Vanwege de maximale behandeltermijn van 8 weken raden we aan om de aanvraag tijdig in te dienen. Houdt u er rekening mee dat er kosten aan een vergunningsaanvraag zijn verbonden. Daarnaast kan het zijn dat u precariobelasting moet betalen voor het tijdelijk gebruiken van gemeentelijke grond.

Komt u ergens niet uit? Neem dan even contact op met het gebiedskantoor van het stadsdeel waar u de container in Rotterdam wilt neerzetten.

 

Vergunning gemeente Soest

Wanneer u een container in Soest huurt via Almere Containers en u deze in de openbare ruimte wilt laten neerzetten, moet u hier een melding van doen of een vergunning aanvragen bij de gemeente.

Melding
Een melding voor een obstakel op de openbare weg is voldoende als de container niet langer dan 30 dagen blijft staan en maximaal 6 m2 groot is. De melding moet minimaal 5 werkdagen van tevoren bij de gemeente zijn ingediend en is gratis.

Vergunning
Indien u niet aan een of beide voorwaarden voor een melding kunt voldoen, dan heeft u een vergunning nodig. De kosten van een vergunning voor een obstakel op de openbare weg bedragen €42,65 (tarief 2023).

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van de gemeente Soest.

 

Vergunning gemeente Terneuzen

Via Almere Containers huurt u snel en gemakkelijk een container in Terneuzen. Kunt u de container niet op eigen terrein kwijt en wilt u hem daarom tijdelijk in de openbare ruimte (laten) neerzetten? Dan moet u dat wel minimaal een week van tevoren bij de gemeente melden. Aan het tijdelijk gebruiken van gemeentegrond zijn in Terneuzen (in tegenstelling tot in veel andere gemeentes) geen kosten verbonden. U moet zich vanzelfsprekend wel aan een aantal voorwaarden houden. Zo mag de container:

 • Geen gevaar opleveren voor de (verkeers)veiligheid;
 • Bij plaatsing op parkeerplaatsen niet meer ruimte in beslag nemen dan noodzakelijk is;
 • Maximaal 3 maanden blijven staan;
 • De doorgang voor hulpdiensten niet belemmeren.

Voor de overige voorwaarden en het doorgeven van een melding kunt u terecht op de website van de gemeente Terneuzen.

 

Vergunning gemeente Tiel

Een container in Tiel huren is met een paar muisklikken geregeld bij Almere Containers. Moet u de container in de openbare ruimte plaatsen? U hoeft geen ontheffing of vergunning aan te vragen indien:

 • U de container maximaal 3 maanden laat staan;
 • Er op voetpaden een doorgang van minimaal 1.10 meter vrij blijft;
 • Er op rijbanen een doorgang van minimaal 3.5 meter vrij blijft;
 • De toe- en doorgang voor hulpdiensten niet wordt belemmerd;

De container niet op een betaalde parkeerplaats of parkeerplaats voor vergunninghouders wordt neergezet.

Als u niet kunt voldoen aan een of meer van de bovenstaande voorwaarden dan moet u wel een vergunning aanvragen. Dit regelt u via de website van de gemeente Tiel – hier vindt u ook informatie over de kosten die gepaard gaan met een vergunning.

 

Vergunning gemeente Tilburg

Wilt u als particulier of ondernemer een container in Tilburg huren en deze in de openbare ruimte laten neerzetten? Dan moet u dit in elk geval melden bij de gemeente. In sommige gevallen heeft u een vergunning nodig.

Melding
Een melding volstaat wanneer de container:

 • Niet meer dan 15 m2 in beslag neemt;
 • Niet langer dan 4 weken blijft staan.

Vergunning
U moet een vergunning aanvragen wanneer de container:

 • Meer dan 15 m2 in beslag neemt, of;
 • Langer dan 4 weken moet blijven staan.

Wanneer het gaat om werkzaamheden in de binnenstad van Tilburg dient u minimaal 8 weken van tevoren contact op te nemen met het Coördinatiepunt Wegverkeer (CPW@tilburg.nl).

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van de gemeente Tilburg.

 

Vergunning gemeente Utrecht

In de gemeente Utrecht kan het zo zijn dat wanneer u een container wilt plaatsen, dat u een vergunning nodig heeft. U hoeft geen vergunning aan te vragen wanneer u aan bepaalde criteria voldoet. De gemeente maakt daarbij onderscheid tussen de binnenstad van Utrecht en de wijken daaromheen.

In de binnenstad heeft u altijd een vergunning nodig voor het plaatsen van een container. Buiten de binnenstad heeft u geen vergunning nodig wanneer u de container maximaal 27 dagen laten staan en de container niet groter is dan 14m2.  In alle overige gevallen dient u bij de gemeente een vergunning aan te vragen.

Aan een vergunning zijn kosten verbonden. Meer informatie over de kosten, welke wijken onder de binnenstad van Utrecht vallen en de overige punten waarmee u rekening dient te houden kunt u lezen op de website van de gemeente Utrecht.

 

Vergunning gemeente Veendam

Bent u van plan om een container in Veendam te huren en deze in de openbare ruimte neer te (laten) zetten? Dan vraagt u zich wellicht af of u hier een ontheffing of vergunning nodig heeft. Op de website van de gemeente Veendam staat op dit moment geen concrete informatie met betrekking tot het tijdelijk gebruik van gemeentegrond. Dat betekent echter niet dat er geen regels zijn waar u zich aan moet houden. U kunt dan ook het beste gewoon even contact op te nemen. De gemeente Veendam is telefonisch bereikbaar op nummer 0598 652222, maar u kunt ook een mailtje sturen naar info@veendam.nl. In verband met mogelijk lange doorlooptijden voor het verwerken van aanvragen adviseren we om dit ruim van tevoren te doen.

 

Vergunning gemeente Veenendaal

Gaat u een container gebruiken in de gemeente Veenendaal en plaatst u deze op de openbare weg, dan dient u een ontheffing aan te vragen bij de gemeente. Wanneer u de container op uw eigen terrein plaatst dan is er geen ontheffing nodig.

Het aanvragen van een ontheffing is gratis en dient minimaal twee weken voordat u begint te gebeuren. Meer informatie over de ontheffing vindt u op de website van de gemeente Veenendaal.

 

Vergunning gemeente Venlo

Via Almere Containers kunt u eenvoudig een container in Venlo huren. We kunnen containers die op werkdagen voor 12:00 besteld zijn de volgende dag al leveren. Maar voordat u uw bestelling plaatst willen wij u erop wijzen dat u in Venlo altijd een tijdelijke ontheffing voor het plaatsen van objecten nodig heeft als u een container in de openbare ruimte wilt neerzetten. Deze ontheffing dient minimaal 5 werkdagen voordat de container geplaatst wordt te worden aangevraagd en kost eenmalig €26,75 (tarief 2023). Houdt u er rekening mee dat er voor het centrum van Venlo aanvullende regels gelden, en dat hier ook extra toeslagen voldaan moeten worden voor het gebruik van de openbare ruimte. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van de gemeente Venlo.

 

Vergunning gemeente Weesp

Een container in Weesp huren is zo geregeld via Almere Containers. Kunt u de container niet op eigen terrein kwijt en moet u hem daarom in de openbare ruimte laten neerzetten? Dan moet u dit in elk geval bij de gemeente melden. Dit kan eenvoudig en kosteloos online door gebruik te maken van het meldingsformulier objecten. We raden aan om eerst de voorwaarden voor het plaatsen van een object goed door te lezen. Kunt u zich niet aan een of meerdere voorwaarden houden, dan is een melding niet voldoende en moet u minimaal 10 werkdagen van tevoren een objectvergunning aanvragen. De kosten voor de aanvraag bedragen €160,20 (tarief 2023) wanneer het om een periode van maximaal twee weken gaat, voor een langere periode betaalt u meer. Voor meer informatie over objecten plaatsen in de openbare ruimte kunt u terecht op de website van de gemeente Amsterdam.

 

Vergunning gemeente Zeewolde

Als u een container in Zeewolde huurt, dan moet u deze op uw eigen terrein neerzetten. Is dit niet mogelijk en wilt u de container daarom tijdelijk op gemeentegrond neerzetten? Daar heeft u geen ontheffing voor nodig zolang u:

 • Een container plaatst die maximaal 6 meter lang en 2.4 meter hoog is;
 • De container laat plaatsen op een plek waar een voertuig mag parkeren;
 • De container niet langer dan twee weken laat staan;

Zich kunt houden aan de overige regels voor het plaatsen van bouwcontainers.

Kunt u niet aan deze voorwaarden voldoen, dan dient u een ontheffing voor het plaatsen van een bouwcontainer aan te vragen. De kosten voor deze ontheffing bedragen €69,80 (tarief 2023).

Heeft u vragen met betrekking tot het gebruik van de openbare ruimte, dan kunt u contact opnemen met de gemeente Zeewolde.

 

Vergunning gemeente Zeist

U heeft in de gemeente Zeist een vergunning nodig wanneer u de container op openbaar terrein plaatst. Dit houdt in dat wanneer u de container op de openbare weg, de berm of andere openbare plekken plaatst u verplicht bent om een vergunning aan te vragen. Het aanvragen van een vergunning kan schriftelijk of digitaal bij de gemeente Zeist. De vergunning moet minimaal 8 weken van tevoren worden aangevraagd.

Wanneer u de aanvraag voor een vergunning digitaal wilt aanvragen dan heeft u een DigiD (particulieren) of eHerkenning (bedrijven) nodig. Let op: U dient ten alle tijden een situatietekening mee te sturen bij het indienen van uw aanvraag.

De gemeente Zeist rekent leges, precariobelasting en een waarborgsom wanneer u een vergunning aanvraag. Wilt u exact weten wat het kost? Op de website van gemeente Zeist vindt u de exacte tarieven en meer informatie over het aanvragen van een vergunning.

 

Vergunning gemeente Zoetermeer

Een container in Zoetermeer huren en deze tijdelijk op gemeentegrond neerzetten? Een melding is voldoende wanneer u:

 • De container(s) maximaal 3 maanden wilt laten staan;
 • Niet meer dan 50 m2 in beslag neemt;

Kunt voldoen aan de algemene regels voor het plaatsen van voorwerpen op of aan de weg.

Een melding moet u minimaal 3 weken van tevoren doen.
Indien u niet kunt voldoen aan de voorwaarden voor een melding dan heeft u een vergunning nodig.

Voor zowel het doorgeven van een melding als het aanvragen van een vergunning kunt u gebruik maken van het online formulier voor gebruik openbare ruimte.

Komt u ergens niet uit, kijk dan op de website van de gemeente Zoetermeer of neem contact op met een van de medewerkers van de gemeente.

 

Vergunning gemeente Zutphen

Wilt u een container in Zutphen huren die u op straat of elders in de openbare ruimte wilt (laten) neerzetten? Een melding (welke minimaal 5 dagen voor het plaatsen van de container gedaan moet worden) is voldoende als;

 • U de container niet langer dan 2 weken laat staan;
 • Er minimaal 1 meter aan ruimte overblijft op voetpaden;
 • Er minimaal 4 meter aan ruimte overblijft op rijbanen;
 • De container niet in het centrum, op een gehandicaptenparkeerplaats, binnen 5 meter van een kruising, op een fietspad of op een groenstrook wordt geplaatst.

Kunt u niet aan de bovenstaande voorwaarden voldoen, dan moet u minimaal 3 weken van tevoren een vergunning aanvragen voor het plaatsen van voorwerpen op openbare grond. Voor een vergunningsaanvraag betaalt u €48,70 (tarief 2023), plus precariobelasting.

 

Vergunning gemeente Zwolle

Via Almere Container kunt u snel en voordelig een container in Zwolle huren. Kunt u de container niet op eigen terrein kwijt en wilt u hem daarom tijdelijk op in de openbare ruimte plaatsen? In de meeste gevallen hoeft u dit alleen te melden. Dit moet uiterlijk 3 werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden gebeuren. U kunt dan het online formulier voor het tijdelijk plaatsen van voorwerpen op de weg invullen en met een bijgevoegde plattegrond bij de gemeente aanleveren. Voor het tijdelijk gebruik van gemeentegrond dient u in de gemeente Zwolle altijd precariobelasting te betalen; het verschuldigde bedrag wordt berekend op basis van de periode dat u de container laat staan en het aantal vierkante meters dat de container en eventuele andere bouwmaterialen in beslag nemen.

 
Almerecontainers.nl kan niet aansprakelijk worden gehouden voor eventuele schade voortkomend uit bovenstaande informatie. Controleer zelf bij de gemeente de regelgeving en benodigde containervergunningen in uw situatie.